Jump to content
The library informs: OBS! På grund av att alla kanske inte kan ta sig till biblioteken i samma utsträckning just nu så utökas antalet böcker du kan låna per kalendermånad till 10.
Cover for Shamanska tekniker del 9
Isbn: 978-91-9849-073-2
Publisher: Origin Vibration Publishing
Category:
Medicine & Health
Accessible since: April 2020
Narrator: Eva Johansson
Length: 20 minutes

Audiobook

Shamanska tekniker del 9

Shamanska Tekniker del 9 - Träffa ditt inre barn

En resa i barndomen för att läka gamla sår

av och med Eva Johansson

Hur mår ditt inre barn? Har du någonsin frågat?

Vårt inre barn är den sårbara delen av oss själva och är kopplat till vår uppväxt. Alla bär vi sår och obearbetade känslor från när vi som barn inte förstod, inte hade förmågan att se helheten, inte kunde hantera konflikter, orättvisor eller outtalade budskap. Genom att kontakta ditt inre barn ges du här möjligheten att se vid vilka tillfällen i livet du varit med om händelser som har hållit dig tillbaka och fortsätter att hämma dig i livet. Eva guidar dig att tillsammans med ditt kraftdjur, ha modet att se de tillfällen i livet som varit svåra och nu ge dig själv möjligheten att bli fri. För det är du värd!


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone