Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: OBS!! Ditt lånekort kommer att vara spärrat för lån från och med den 25/5 tills att du skrivit under ett lånekortsavtal. Mer information finns på bibliotekets hemsida: https://www.ange.se/uppleva-och-gora/bibliotek.htmlDu får låna max upp till 5 e-ljudböcker eller e-böcker under varje kalendermånad.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Holism och reduktionism
Isbn: 978-91-7765-312-7
Förlag: Recito Förlag
Kategori:
Psykologi
Tillgänglig sedan: december 2018

E-bok | 28 dygns lånetid

Holism och reduktionism

Den här boken tar dig med på en populärvetenskaplig resa genom diverse veten­skapliga­ områden som omfattar delar av vetenskapsteori, fysik, gene­tik, psykiatri och neurovetenskap. Inom holism, som betyder hel eller odelad, vill man undersöka olika system sammanhållna som en helhet, medan reduktionismen, detaljanalysen, innebär en ­undersökning av de olika delarna av systemet var för sig. Det är allmänt känt att natur­vetenskaplig litteratur kryllar av reduktionistiska­ studier och teorier. Men det är mindre känt att naturvetenskaplig litteratur­ även rymmer en omfattande och växande mängd holistiska studier, och att många holistiska tankegångar har funnits hos natur­filosofer och biologer under flera sekler.

Målet med boken är att försöka förstå holism och reduktionism ur ett naturvetenskapligt perspektiv och att studera hur dessa gestaltar sig i olika skepnader, särskilt inom biologi och psykiatri. Det grund­läggande synsättet i boken är att holism och reduktionism är två sidor av samma mynt, organiserade i hierarkiska strukturer som intar ombytta roller när man förflyttar perspektivet från en nivå till en annan i hierarkin.

Boken vänder sig till en allmänhet med intresse för vetenskap eller psykiatri. Den orienterar läsaren genom den historiska utvecklingen av diverse begrepp och forskningsresultat såväl som ger en överblick av dagsaktuella forskningsområden. Boken kan med fördel även ­användas i olika utbildningar för att ge en överblick över aktuella­ ­områden inom naturvetenskap och psykiatri.

Jayanti Chotai är professor i psykiatri och docent i matematisk och genetisk statistik vid Umeå universitet samt överläkare i psykiatri vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Provläs (Ladda ner)
Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone